ประกาศ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์จัดการเอกสารประเภท PDF โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์จัดการเอกสารประเภท PDF โดยวิธีเฉพาะเจาะจง