ประกาศ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง