สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะในการขายทอดตลาดพัสดุเสื่อมสภาพ หรือหมดความจำเป็นในการใช้งาน (รถยนต์และรถจักรยานยนต์)

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะในการขายทอดตลาดพัสดุเสื่อมสภาพ หรือหมดความจำเป็นในการใช้งาน (รถยนต์และรถจักรยานยนต์)