สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศเผยแพร่แผน จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย (Firewall) ครั้งที่ 2 โดยวิธีคัดเลือก

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศเผยแพร่แผน จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย (Firewall) ครั้งที่ 2 โดยวิธีคัดเลือก