ประกาศ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง ราคากลาง งานซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ห้อง ITSC New Media Studio และห้องประชุม จำนวน 10 รายการ ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง ราคากลาง งานซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ห้อง ITSC New Media Studio และห้องประชุม จำนวน 10 รายการ ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์แนบ