ประกาศ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปี 2566 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปี 2566 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง