สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศ ขายทอดตลาด ประจำปี 2566 ครุภัณฑ์ชำรุด หรือหมดความจำเป็นในการใช้งาน จำนวน 51 รายการ

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศ ขายทอดตลาด ประจำปี 2566 ครุภัณฑ์ชำรุด หรือหมดความจำเป็นในการใช้งาน จำนวน 51 รายการ