สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขึ้นรูปโครงการพัฒนา Application 3D Virtual Reality (VR) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขึ้นรูปโครงการพัฒนา Application 3D Virtual Reality (VR) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไฟล์แนบ