ประกาศสํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องดับเพลิงแบบ AUTO ชนิดน้ำยาเหลวระเหย NON CFC ขนาด 10 ปอนด์ พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศสํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องดับเพลิงแบบ AUTO ชนิดน้ำยาเหลวระเหย NON CFC ขนาด 10 ปอนด์ พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไฟล์แนบ