ประกาศ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้อง Pantry อาคารสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้อง Pantry อาคารสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง