สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในระบบเปิด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU MOOC) ครั้งที่ 2 โดยวิธี e-bidding

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในระบบเปิด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU MOOC) ครั้งที่ 2 โดยวิธี e-bidding

ไฟล์แนบ