ประกาศ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง ร่างประกวดราคาซื้อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ระบบบริหารจัดการแพลตฟอร์มเกตเวย์ API การฝึกอบรมและการสนับสนุนงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง ร่างประกวดราคาซื้อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ระบบบริหารจัดการแพลตฟอร์มเกตเวย์ API การฝึกอบรมและการสนับสนุนงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)