ประกาศ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง ราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบกันซึมชั้นดาดฟ้า อาคารสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง ราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบกันซึมชั้นดาดฟ้า อาคารสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)