ประกาศ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อสิทธิ์การใช้งานระบบบริหารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความเสี่ยงภัยคุกคามทางไซเบอร์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อสิทธิ์การใช้งานระบบบริหารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความเสี่ยงภัยคุกคามทางไซเบอร์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)