ประกาศ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเชื่อมต่อและแก้ไขระบบไฟฟ้าหลักและไฟฟ้าสำรอง สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเชื่อมต่อและแก้ไขระบบไฟฟ้าหลักและไฟฟ้าสำรอง สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไฟล์แนบ