ประกาศ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสนับสนุนการพัฒนาระบบจัดการข้อมูลสารสนเทศ ภายใต้โครงการพัฒนาระบบจัดการข้อมูลสารสนเทศเพื่อรองรับกระบวนการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัย ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสนับสนุนการพัฒนาระบบจัดการข้อมูลสารสนเทศ ภายใต้โครงการพัฒนาระบบจัดการข้อมูลสารสนเทศเพื่อรองรับกระบวนการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัย ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง