ประกาศ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและพัฒนาเว็บแอพพลิเคชัน ภายใต้โครงการพัฒนาระบบจัดการข้อมูลสารสนเทศเพื่อรองรับกระบวนการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัย ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและพัฒนาเว็บแอพพลิเคชัน ภายใต้โครงการพัฒนาระบบจัดการข้อมูลสารสนเทศเพื่อรองรับกระบวนการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัย ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง