ประกาศ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปี 2566

ประกาศ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปี 2566