ประกาศ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์กระจายภาระงาน (Load Balancer) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์กระจายภาระงาน (Load Balancer) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง