สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงก่อสร้างศูนย์ ITSC Corner ณ อาคารวิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี โดยวิธีคัดเลือก

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงก่อสร้างศูนย์ ITSC Corner ณ อาคารวิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี โดยวิธีคัดเลือก

ไฟล์แนบ