สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศยกเลิก โครงการงานจัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ New Media Studio โดยวิธี e-bidding

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศยกเลิก โครงการงานจัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ New Media Studio โดยวิธี e-bidding