ประกาศ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาต้นแบบวิธีปฏิบัติในการนำขึ้นชุดทะเบียนข้อมูล Digital Health Data ภายใต้โครงการ Digital Health Data Governance Framework Pilot Phase โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาต้นแบบวิธีปฏิบัติในการนำขึ้นชุดทะเบียนข้อมูล Digital Health Data ภายใต้โครงการ Digital Health Data Governance Framework Pilot Phase โดยวิธีเฉพาะเจาะจง