ประกาศ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา งานซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ขนาด 30,000 BTU พร้อมติดตั้ง จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา งานซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ขนาด 30,000 BTU พร้อมติดตั้ง จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง