สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจสอบเนื้อหาโครงการพัฒนาแอปพลิเคชั่น 3D Virtual Reality (VR) เรือนกาแล (พญาวงศ์) ในพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจสอบเนื้อหาโครงการพัฒนาแอปพลิเคชั่น 3D Virtual Reality (VR) เรือนกาแล (พญาวงศ์) ในพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไฟล์แนบ