ประกาศ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อซอฟท์แวร์ระบบปฏิบัติการเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือน Oracle VirtualBox จำนวน 100 Licenses โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อซอฟท์แวร์ระบบปฏิบัติการเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือน Oracle VirtualBox จำนวน 100 Licenses โดยวิธีเฉพาะเจาะจง