ประกาศ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดอุปกรณ์สำหรับการเรียนรู้รูปแบบความจริงผสมผสาน (Mixed Reality) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดอุปกรณ์สำหรับการเรียนรู้รูปแบบความจริงผสมผสาน (Mixed Reality) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง