ประกาศ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จ้างปรับปรุงห้องทำงานฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ (MIS) สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จ้างปรับปรุงห้องทำงานฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ (MIS) สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ