ประกาศ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อซอฟท์แวร์ระบบปฏิบัติการเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือน Oracle VirtualBox จำนวน 100 Licenses ครั้งที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อซอฟท์แวร์ระบบปฏิบัติการเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือน Oracle VirtualBox จำนวน 100 Licenses ครั้งที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง