ประกาศ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้ออุปกรณ์สำรองไฟฟ้า (UPS) จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้ออุปกรณ์สำรองไฟฟ้า (UPS) จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง