สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2565)

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2565)