ประกาศ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง ราคากลาง งานซื้อลิขสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ระดับองค์กร (Campus Agreement) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง ราคากลาง งานซื้อลิขสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ระดับองค์กร (Campus Agreement) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์แนบ