สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศผู้ชนะในการขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือหมดความจำเป็นในการใช้งาน ประจำปี 2565 จำนวน 124 รายการ

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศผู้ชนะในการขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือหมดความจำเป็นในการใช้งาน ประจำปี 2565 จำนวน 124 รายการ

ไฟล์แนบ