ประกาศ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง ยกเลิกโครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปี 2566 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง ยกเลิกโครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปี 2566 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง