สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปี ๒๕๖๗ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปี ๒๕๖๗ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง