ประกาศ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 4 เครื่อง ครั้งที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 4 เครื่อง ครั้งที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง