ประกาศ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อสิทธิ์การใช้งาน Microsoft Power BI Pro for faculty โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อสิทธิ์การใช้งาน Microsoft Power BI Pro for faculty โดยวิธีเฉพาะเจาะจง