ประกาศ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างพัฒนาระบบโครงการติดตามสื่อออนไลน์เพื่อรับฟังข้อมูลเชิงลึกของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU Social Listening) ระยะที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างพัฒนาระบบโครงการติดตามสื่อออนไลน์เพื่อรับฟังข้อมูลเชิงลึกของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU Social Listening) ระยะที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง