ประกาศ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อลิขสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม Microsoft Power BI Pro (CMU BI Dashboard) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อลิขสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม Microsoft Power BI Pro (CMU BI Dashboard) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง