ประกาศ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบเนื้อหาการสอนและข้อสอบ ภายใต้โครงการสนับสนุนการเรียนรู้พื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ทั้งหมด 4 หลักสูตร 11 เรื่อง (จำนวน 2 คน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบเนื้อหาการสอนและข้อสอบ ภายใต้โครงการสนับสนุนการเรียนรู้พื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ทั้งหมด 4 หลักสูตร 11 เรื่อง (จำนวน 2 คน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง