ประกาศ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา เช่าใช้ระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลอินเทอร์เน็ตแบบ MPLS ขนาดไม่น้อยกว่า 100 Mbps โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา เช่าใช้ระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลอินเทอร์เน็ตแบบ MPLS ขนาดไม่น้อยกว่า 100 Mbps โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไฟล์แนบ