ประกาศ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องประชุม 114 พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องประชุม 114 พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)