ประกาศ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์ประจำห้องสตูดิโอและห้องประชุม จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์ประจำห้องสตูดิโอและห้องประชุม จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง