สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศราคากลาง งานซื้อลิขสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ไมโครซอฟท์ระดับองค์กร (Campus Agreement) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศราคากลาง งานซื้อลิขสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ไมโครซอฟท์ระดับองค์กร (Campus Agreement) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)