สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาสที่ 2 ปี 2567 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2567)

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาสที่ 2 ปี 2567 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2567)