ประกาศ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงอุปกรณ์เครือข่ายไร้สาย (Access Point) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงอุปกรณ์เครือข่ายไร้สาย (Access Point) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง