บุคลากร และนักศึกษา มช. เชื่อมต่อ Wi-Fi ต่างสถาบันการศึกษาทั่วโลกด้วย Eduroam

บุคลากร และนักศึกษา มช. หากต้องเดินทางไปต่างสถาบันการศึกษาทั่วโลก ก็สามารถใช้ Wi-Fi ได้ฟรี
เพียงค้นหา Wi-Fi ชื่อ "eduroam" ที่มีสัญลักษณ์แม่กุญแจ แล้วใช้ CMU Account เข้าสู่ระบบก็สามารถใช้งาน Wi-Fi ได้
.
หมายเหตุ: สามารถใช้งานได้เฉพาะมหาวิทยาลัยในเครือเท่านั้น
.
รายละเอียดเพิ่มเติม: https://eduroam.cmu.ac.th/

อัลบั้ม