สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศเผยแพร่แผน จ้างบริการบำรุงรักษาระบบ จำนวน 3 ระบบ โดยวิธี e-bidding

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศเผยแพร่แผน จ้างบริการบำรุงรักษาระบบ จำนวน 3 ระบบ โดยวิธี e-bidding