สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศขายทอดตลาดพัสดุเสื่อมสภาพ หรือหมดความจำเป็นในการใช้งาน (รถยนต์และรถจักรยานยนต์)

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศขายทอดตลาดพัสดุเสื่อมสภาพ หรือหมดความจำเป็นในการใช้งาน (รถยนต์และรถจักรยานยนต์)